Visitatie

Alle Sterklinieken worden regelmatig gevisiteerd. Bij dit bezoek controleren en bespreken collega’s zaken als dossiervorming, verplichte nascholing, behandelprotocollen en nog meer zaken die horen bij een hoog kennisniveau en gecontroleerde kwaliteit.
Wel zo’n prettig idee voor de diereigenaar. Vandaag wensen wij de collega’s van Sterkliniek Leeuwarden succes!