Archief | Nieuws

RSS feed

Magazine vervangt de nieuwsbrief

Na jarenlange trouwe dienst wordt onze Sterkliniek Nieuwsbrief vervangen door een heus magazine. Eind november komt het eerste exemplaar uit! Boordevol met allemaal informatie over het huisdieren en hun gezondheid. Voor geïnteresseerden is de magazine gratis af te halen aan onze balie. Het magazine verschijnt drie keer per jaar.

Verplichte vaccinatie

Tot op heden hebben puppy’s die geïmporteerd worden naar Nederland en jonger zijn dan 3 maanden een vrijstelling voor de rabiës (hondsdolheid) vaccinatie. Dit gaat per 29 december 2014 veranderen.   Vanaf 29 december 2014 moeten alle jonge honden, katten en fretten gevaccineerd zijn tegen rabiës bij binnenkomst in Nederland. Dit betekend dat de dieren […]

Visitatie

Alle Sterklinieken worden regelmatig gevisiteerd. Bij dit bezoek controleren en bespreken collega’s zaken als dossiervorming, verplichte nascholing, behandelprotocollen en nog meer zaken die horen bij een hoog kennisniveau en gecontroleerde kwaliteit. Wel zo’n prettig idee voor de diereigenaar. Vandaag wensen wij de collega’s van Sterkliniek Leeuwarden succes!

Pijn en pijnbestrijding bij gezelschapsdieren

Sommige aandoeningen die bij Gezelschapsdieren voorkomen gaan gepaard met pijn. Ook na een operatie is vaak voor de eerste dagen na de operatie pijn te verwachten. Dieren kunnen niet zoals mensen vertellen waar het pijn doet. Ook de intensiteit en de soort pijn kunnen ze niet aangeven. Hierdoor vertoont de pijn herkenning en behandeling veel […]

Sterkliniek Dierenartsen, Sterk in Kwaliteit!

Op 9 april 2013 heeft het surveillance bezoek door Lloyd’s Register Quality Assurance plaatsgevonden. Hierbij werd vastgesteld dat het Kwaliteitsmanagementsysteem van  Sterkliniek Dierenartsen BV volledig voldoet aan de ISO 9001:2008 eisen. Jaarlijks wordt Sterkliniek Dierenartsen BV gecontroleerd door een onafhankelijke instantie om te bekijken of we ons ISO certificaat mogen behouden. Aanwezig was de voltallige […]

Sterkliniek Dierenartsen aanwezig op de Winner!

Op 13, 14 en 15 december wordt in de Amsterdam RAI weer de jaarlijkse hondenshow “De Winner”georganiseerd. Sterkliniek Dierenartsen zal gedurende deze dagen aanwezig zijn met enkele dierenartsen, graag geven wij u deskundig advies! Bezoek onze stand en vraag naar de kennismakingscheque!

Sterklinieken dragen bij aan onderzoek door Faculteit Diergeneeskunde

Al sinds de oprichting in 2005 kent Sterkliniek Dierenartsen een “verplichte dossiervorming” in haar kwaliteitseisen. Dit betekent dat iedere Sterkliniek dierenarts gehouden is een duidelijk en compleet dossier aan te leggen van iedere patiënt. Dit dossier is desgewenst door de cliënt met behulp van een dierpas 24/7 in te zien. Deze kwaliteitseis wordt strikt gecontroleerd […]