Laparoscopie

lap foto

Laparoscopie bij o.a. sterilisatie

Veel honden worden tegenwoordig d.m.v. een laparoscopie (=kijkoperatie) gesteriliseerd. Wij zijn groot voorstander van deze prachtige methode. Al jaren komen 2x per maand de meest ervaren laparoscopisch opererende dierenartsen van Nederland bij ons deze operatie uitvoeren voor sterilisatie/castratie bij hond en kat. Hieronder vindt u veel informatie over deze manier van steriliseren/castreren. Heeft u nog vragen? Bel ons gerust.

Het woord laparoscopie is samengesteld uit laparo ( = buik ) en scopie ( = kijken ).
Het is een operatietechniek waarbij, via kleine toegangen in het lichaam van hooguit 5 mm, geopereerd wordt.
Het wordt daarom ook wel ‘minimaal invasieve chirurgie’ genoemd.
Deze ‘kijkoperatie’ leent zich bijzonder goed voor de sterilisatie van teefjes en poezen.

(N.B. gebruik van het woord sterilisatie is hierboven eigenlijk verkeerd. Omdat de eierstokken worden verwijderd is het een castratie. Echter in de volksmond wordt de operatie bij vrouwelijke dieren sterilisatie genoemd)

Een andere reden om laparoscopie in te zetten is wanneer er sprake is van een (of beide) niet ingedaalde testikel(s). Deze afwijking wordt cryptorchidie genoemd. Om zo’n hond of kat te castreren moet veelal de buik ingegaan worden en daar leent een kijkoperatie zich ook uitstekend voor.

De laparoscopie wordt in de gewone dierenartsenpraktijk door maar enkele dierenartsen in Nederland uitgevoerd. Twee daarvan zijn de heren Michiel Hoynck van Papendrecht en Bert van Dijk. Zij hebben de laparoscopie inmiddels ruim 15.000 maal met succes toegepast. Dit is uniek in Nederland op diergeneeskundig gebied. Al heel wat jaren komen deze heren 2 woensdagen per maand hun kunsten in onze praktijk uitoefenen. Zo zijn er al heel veel honden en katten uit het Gooi en daarbuiten door deze zeer ervaren chirurgen geopereerd in onze Sterkliniek in Bussum. Meer informatie over kijkoperaties door deze twee chirurgen: klik hier

Voordelen van een laparoscopie t.o.v. de “klassieke” buiksnede
* Kortere operatietijd: de duur van de operatie is aanzienlijk korter dan bij de ‘conventionele’ sterilisatie. Gemiddeld duurt de operatie slechts 14 minuten.

* Korte duur van de verdoving: dit bevordert uiteraard weer het snelle herstel en is vooral van belang voor narcose-gevoelige rassen.

* Snel herstel: door de korte narcose en de kleine wondjes is de hond weer snel hersteld en 95 % van de dieren eet en drinkt op de dag van de operatie alweer.
* Kleine wondjes: er wordt door 3 openingen van 5 mm gewerkt (bij katten nog kleiner) en er hoeft dus niet meer een snede gemaakt worden (waar minimaal een hand doorheen kan) van gemiddeld 7 tot 10 cm. Kleine wondjes betekent ook minder trekpijnlijkheid, geen kans op wondbreuk en minder kans op wondinfectie.
* Geen kap: de hond hoeft geen kap op. Al zou de hond de hechting uit een van de wondjes likken, dan nog kan er niets ernstigs gebeuren, daar door het verschuiven van de onderliggende lagen er geen verbinding met de buik bestaat.
* Beter zicht: zoals uit video-opnamen blijkt is het zicht in de buik veel beter. Bij de ‘conventionele’ sterilisatie probeert men door een zo klein mogelijke snede met de hand blind in de buik de eierstok vrij te maken, terwijl met een kijkoperatie de eierstok helemaal vrij in beeld ligt.
* Minder kans op nabloeden: door het goede zicht is de kans op een nabloeding uiterst gering en bovendien controleren we dat nog eens extra voor het sluiten van de wondjes.
* Minder kans op infectie: doordat we uitsluitend met steriele instrumenten in de buik komen, bestaat er nooit de kans op het scheuren van een operatiehandschoen; dit vermindert de infectiekans aanzienlijk.
Nadelen t.o.v. de “klassieke” buiksnede
Ervaring vereist: de laparoscopie is in handen van chirurgen die hier geen ervaring in hebben, levensgevaarlijk. De dierenartsen Hoynck van Papendrecht en Van Dijk hebben inmiddels ruim 15.000 laparoscopieën uitgevoerd en hebben hiermee diergeneeskundig gezien in Europa veruit de meeste ervaring.
Voor de dierenarts: hoge investeringen in apparatuur (de nieuwprijs volledige operatie-set ligt rond de € 60.000) en in kennis van de staf.